طراحی

طراحی چاپ چیه؟

/post-3

طراحی چاپ مفهومی است که اغلب با چاپ اشتباه گرفته می شود - مشتریان معمولاً انتظار دارند که این دو سرویس با ارائه دهنده خدمات یکسان (معمولاً یک استودیوی طراحی) انجام شوند. با این حال این طور نیست.


ما دوست داریم که کمک کنیم

/post-1

به مارک جدیدی نیاز دارید؟