ویدیو

عملکرد دستگاه چاپ افست ..
چاپ افست برای: کارت ویزیت، سربرگ، کاتالوگ، کتاب/جزوه، فرم های تجاری، بروشور، بروشور، تقویم، دعوت نامه و موارد دیگر بسیار مناسب است.
چاپ افست در چاپ گیلان بهترین قیمت هر قطعه را در صنعت چاپ ارائه می دهد.
همچنین با کیفیت ترین فرآیند چاپ در این صنعت است.
لینک

فرآیند چاپ افست چگونه است؟

دستگاه برش
برش یکی از ابزار و ماشین آلات پر مصرف و پراهمیت در چاپ است که قدمت آن در این صنعت برابر با ابداع خود چاپ است.
لینک