رنگ

رنگ سال 2024 رنگ هلویی نماد اعتماد و اطمینان

/pantone-color-year-2024

موسسه رنگ پنتون یک موسسه مهم است که از نظریه رنگ برای تفسیر رفتارها استفاده می‌کند. آن‌ها برای انتخاب رنگ سال از مد، طراحی و “شرایط اقتصادی-اجتماعی” الهام می‌گیرند. هر سال پنتون رنگ اصلی موسسه خود را انتخاب می کند. در این مقاله با رنگ سال 2024 پنتون آشنا خواهید شد.